Tài liệu

  STT   Tên File   Link Download
  1   Bình lọc 1 túi dạng tiết kiệm chi phí , kết nối ren   Download here
  2   Bình lọc 1 túi dạng SF size 1 và 2, mặt bích 2"   Download here
  3   Bình lọc 1 túi lọc dùng lọc Thực phẩm, thuốc   Download here
  4   Bình lọc nhiều túi với lưu lượng vài trăm m3/giờ   Download here
  5   Túi vải dệt Nylon, Túi NMO vòng miệng bằng kim loại   Download here
  6   Bình lọc chứa 1 lõi, Single cartridge vessel   Download here
  7   Bình lọc nhiều lõi dang nhẹ, mỏng, chịu áp thấp   Download here
  8   Bình lọc nhiều lõi dạng nặng, dày, chịu áp suất cao, lưu lượng   Download here
  9   Lõi lọc Inox Steel Stainless cartridge   Download here
  10   Lõi lọc sợi quấn core nhựa, core Inox   Download here
  11   Lõi lọc Giấy xếp UPVDF, Pleat cartridge, Lõi lọc tinh   Download here
  12   Lõi lọc Giấy xếp UPTFE, Pleat cartridge, Lõi lọc tinh   Download here
  13   Lõi lọc nén có đầu Oring 226/FIN/Flat   Download here
  14   Lõi lọc Giấy xếp UPES, Pleat cartridge, Lõi lọc tinh   Download here
  15   Lõi lọc Giấy xếp màng Nylon, Pleat cartridge, Lõi lọc tinh   Download here
  16   Lõi lọc giấy xếp Jumbo, lưu lượng lớn, High flow   Download here
  17   Lõi lọc than hoạt tính, Carbon cartridge   Download here
  18   Lõi lọc nén dạng hai đầu bằng, Đầu Oring và đầu nhọn/bằng   Download here
  19   Khung lọc thô Metal mesh   Download here
  20   Khung lọc thô Plank Prefilter   Download here
  21   KHung lọc thô màng lọc sợi Nylon Prefilter   Download here
  22   Khung lọc thô Plank prefilter chịu nhiệt độ cao   Download here
  23   Khung lọc thô G4, khung nhôm, bông lọc 20mm hoặc bông lưới   Download here
  24   Khung lọc Washable Prefilter   Download here
  25   Khung lọc tui Synthetic Fiber Pocket   Download here
  26   KHung lọc túi 3 túi, 6 túi, 8 túi hiệu quả F6,F7,F8,F9   Download here
  27   Khung lọc Medium box   Download here
  28   Khung lọc Medium Combined filter   Download here
  29   Khung lọc Deep pleat Hepa   Download here
  30   Khung Mini Hepa   Download here
  31   Khung ULPA   Download here
  32   Khung Hepa chịu nhiệt độ cao   Download here
  33   Hepa combined Filter   Download here
  34   Túi lọc chất lỏng, lọc sữa, lọc bia, sơn, nước mắm, nuôi tôm, lọc trà, thuốc đông dược   Download here